A la nostra escola

 

PERMÍS B

Edat mínima d’obtenció 18 anys.

L’examen teòric es pot obtenir tres mesos abans d’haver fet l’edat mínima. No és necessari disposar de cap permís ni llicència anteriors.

Vehicles autoritzats:

 • Automòbils de fins 3.500kg de MMA, fins a 9 places i amb remolc de fins a 750 kg de MMA. Amb possibilitat de portar un remolc amb MMA superior a 750 kg sempre que la MMA del conjunt no excedeixi de 4.250kg i després de superar les proves corresponents per a l’obtenció de l’autorització (B96).
 • Tricicles i quadricicles de motor (mínim 21 anys per tricicles que excedeixin de 15 kW).
 • Vehicles especials agrícoles i els seus conjunts.
 • Vehicles especials no agrícoles i els seus conjunts, de fins 3.500kg de MMA, fins a 9 places i la velocitat no superi els 40 km/h.

 • Vehicles autoritzats per LCM, AM, A1 (dins d’Espanya i amb almenys 3 anys d’antiguitat).

Documentació necessària:

 • Fotocòpia DNI vigent, 4 fotos, certificat mèdic expedit per un centre de reconeixement autoritzat. Si tens un altre permís o llicència, fotocòpia acompanyada de l’original.

Proves a realitzar:

 • Examen de teòrica per tots els permisos llevat que tingui el permís A1 o A2 (30 preguntes, màxim 3 errors).
 • Examen pràctic en vies obertes al trànsit (25 minuts).

 

 

En col·laboració amb altres centres

Ja que sóm una escola de formació vial ubicada en l’àmbit rural, ens posem al vostre servei per tal d’assessorar-vos i facilitar l’obtenció de la resta de permisos en col·laboració amb autoescoles de la ciutat.

Us facilitem tests, ordinadors, tests online per fer a casa, tramitacions, informació, per tal de que no et faci falta desplaçar-te fora fins el moment de les practiques, per realitzar-les a la ciutat. Tot això sense cap cost addicional ja que el preu és el mateix que el del centre amb el qual col·laborem.

PERMÍS AM

Autoritza a la conducció de vehicles de 2, 3 i 4 rodes, de cilindrada no superior a 50cc i amb una velocitat màxima per construcció de 45 km/h.

Edat mínima d’obtenció 15 anys.

Proves a realitzar:

 • Examen de teòrica específica
  (20 preguntes, màxim 2 errors).
 • Examen pràctic en circuit tancat.

 

PERMÍS A1

Autoritza a la conducció de motocicletes amb una cilindrada màxima de 125cc i vehicles de 3 i 4 rodes amb una potència màxima de 15kw.

Edat mínima d`obtenció 16 anys.

Proves a realitzar:

 • Examen de teòrica comuna a tots els permisos. (30 preguntes, màxim 3 errors).
 • Examen de teòrica específica (20 preguntes, màxim 2 errors).
 • Examen pràctic en circuit tancat.
 • Examen pràctic en vies obertes al trànsit (25 minuts).

 
PERMÍS A2

Autoritza a la conducció de motocicletes amb o sense sidecar i amb una potència màxima de 35 kW.

Edat mínima d`obtenció 18 anys.

Proves a realitzar:

 • Examen de teòrica comuna per tots els permisos llevat que tinguis el permís A1 o B
 • (30 preguntes, màxim 3 errors).
 • Examen de teòrica específica llevat que tinguis el permís A1 (20 preguntes, màxim 2
 • errors).
 • Examen pràctic en circuit tancat llevat que tingui 2 anys d’antiguitat amb el permís A1.
 • Examen pràctic en vies obertes al trànsit (25 minuts).

 
PERMÍS A

Autoritza a la conducció de motocicletes amb o sense sidecar, tricicle i quadricicles.

Edat mínima d’obtenció 20 anys.

Requisit indispensable és ser titular del permís A-2 amb experiència mínima de 2 anys.

Proves a realitzar:

 • Curs formatiu de 9 hores presencials, 3 de teòrica, 4 de pista i 2 de circulació.

 
PERMÍS B96

Autoritzats clase B i remolcs de més de 750kg, sempre que el conjunt dels dos vehicles no superi els 4.250kg de MMA.

Proves a realitzar:

 • Examen pràctic en circuit tancat.
 • Examen pràctic en vies obertes al trànsit (25 minuts).

 
PERMÍS C

Autoritza la conducció de vehicles automòbils destinats al transport de mercaderies, sense limitació de pes. L’edat mínima per aquest permís és de 21 anys.

Proves a realitzar:

 • Examen de teòrica específica llevat que tinguis el permís C1 (20 preguntes, màxim 2 errors).
 • Examen pràctic en circuit tancat..
 • Examen pràctic en vies obertes al trànsit (45 minuts).

 
PERMÍS D

Autoritza la conducció de vehicles automòbils sense límit de places.

Edat mínima per aquest permís 24 anys.

Proves a realitzar:

 • Examen de teòrica específica llevat que tinguis el permís D1 (20 preguntes, màxim 2 errors).
 • Examen pràctic en circuit tancat.
 • Examen pràctic en vies obertes al trànsit (45 minuts).

 
PERMÍS E

Conjuntament amb els permisos de la classe B, C1, C, D1 i D autoritza a la conducció de remolcs sense limitació de pes.

 
PERMÍS B+E

Conjuntament amb el permís de la classe B autoritza la conducció de remolcs de més de 750 kg.

Proves a realitzar:

 • Examen de teòrica específica (20 preguntes, màxim 2 errors).
 • Examen pràctic en circuit tancat..
 • Examen pràctic en vies obertes al trànsit (25 minuts).

 
PERMÍS C+E

Conjuntament amb el permís de la classe C autoritza la conducció de remolcs de més de 750Kg. L’obtenció del permís EC implica la concessió del permís ED.

Proves a realitzar:

 • Examen de teòrica específica llevat que tinguis el permís C1+E (20 preguntes, màxim 2 errors).
 • Examen pràctic en circuit tancat.
 • Examen pràctic en vies obertes al trànsit (45 minuts).

 
En altres centres

I a més a més et podem informar i adreçar-te al centre que mes et convingui si necessites:

 • ADR Obtenció -Renovació.
 • CAP Obtenció – Renovació. Viatgers i mercaderies.
 • Recuperació de punts.