•  
  •  
  •  
  •  

 

Formació Teòrica
Classes presencials

Cursos intensius presencials, amb professors qualificats i suports multimèdia per tal de facilitar l’aprenentatge dels continguts teòrics.

Aula virtual

Al nostre centre disposem d’ordinadors per a realitzar test de simulació d’examen, en català, castellà, angles, alemany, francès i xines.

Test online

A través de la web i amb un usuari i contrasenya facilitats per nosaltres, podràs treballar des de casa i consolidar els coneixements adquirits i seguin estan tutelat des de l’escola.